Hieronder een oude foto van een warming up voor het Jiu-Jitsu. Het pak bezit ik helaas niet meer, mijn zwarte Kersebloesem (6e graad) gelukkig nog wel. De goeie oude tijd..., en de lenigheid gelukkig ook (nog) :) samen met oud trainingspartner Jan Bosma, die ik helaas uit het oog ben verloren en zelfs op het net niet meer kan vinden of achterhalen...


Jiu-Jitsu

Wat is Jiu-jitsu

( ju-jitsu of jioe-jitsoe kan vertaald worden als "zachte kunst", of nog correcter als "soepele techniek". Het is een Japanse zelfverdedigingskunst waarmee men in een paar seconden een aanvaller kan controleren of uitschakelen. De beoefenaar ervan heet een jiu-jitsuka. Jiu-jitsu is als budokunst geschikt voor alle leeftijden. In het jiu-jitsu leert men niet alleen zich te verdedigen tegen verschillende aanvallen, maar ook het uitvoeren van verschillende aanvalstechnieken, zoals atemi (stoten en schoppen), klemmen, drukpunten en wurgingen.
Jiu-jitsu is in principe geen sport, hoewel er wel een sportieve versie van bestaat, die vaak ook kortweg jiu-jitsu genoemd wordt, dat het fighting system, groundfight, duo system en Random Attacks kent.
Een vechtsport is gebonden aan regels, jiu-jitsu daarentegen is bij uitstek een vechtkunst, gebaseerd op de aanval van een tegenstander vanuit alle denkbare posities en vanuit diverse vechtdisciplines. Dit impliceert een verdediging die gebruikmaakt van de meest geschikte technieken tegen die aanval. Dat dit gepaard kan gaan met technieken die als onsportief en oneerlijk worden beschouwd in de reguliere vechtsporten, kenmerkt juist het jiu-jitsu. Het moment van verdedigen en de manier waarop er verdedigd wordt is immers het gevolg van de aanval van de tegenstander; hij of zij neemt immers op dat moment het risico en probeert de integriteit van de aangevallene te beschadigen.

Mijn Jiu-Jitsu startte bij Sportcentrum de Leeuw in Leeuwarden en stond op mijn 17e jaar al voor de klas met toen een paar honderd leerlingen. Ik had toen net mijn zesde graad behaald ( zwarte kersebloesem en voorloper van de zwarte band ). Tot op heden heb ik altijd jiu-jitsu techieken ingevoegd in mijn andere krijgskunsten. Je mag alles gebruiken en dat ligt goed in mijn straatje... Zelfs op de grond gebruikten wij technieken om te ontsnappen en uit te schakelen in de vorm van:  bijen, haren trekken, kruis pakken, vel omdraaien en drukpunten en vingers buigen of in de oogkassen drukken of de oren pakken. Geweldig om dit toe te passen terwijl je tegenstander dacht je klem te hebben. We kwamen er voor 90% altijd wel uit met "dirty fighting".


Hierboven een teambuilding en weerbaarheidtraining, met techieken uit o.a. Jeet Kune do, Jiu-Jitsu en Kickboxing.

Zelfverdediging, maar altijd proportioneel in verhouding tot de aanval, al zal de praktijk weleens anders uit kunnen vallen... 

Zelfbeheersing is dan iets wat iedereen zou moeten proberen te beheersen...